Please select a page template in page properties.

Szakszavak lexikon. Hőtechnika egyszerűen.

Fűtésről minden. A-tól Z-ig

 

Fűtés témában jónéhány elmagyarázandó fogalom akad. Itt minden lényegest megtalál. ABC-sorrendbe rendezve.

károsanyag

Füstgázok, melyek a környezetet terhelik (emisszió ).

kazán

Az a műszaki egység, mely az égés során keletkezett hőt átadja a fűtővíznek. A Weishaupt legújabb generációs kazánjai, a hatékony hőcserélők és a kiemelkedő hőszigetelések révén a minimumra csökkentik az energiaveszteséget.

kénszegény EL fűtőolaj

A nyersolaj feldolgozása során létrejövő igen értékes termék. Különösen folyékony tüzelőanyag, melyet szénhidrogének alkotnak, a kéntartalma nem magasabb, mint 50 mg/kg. A termékkel szembeni minimális követelményeket a DIN 51603-EL-1-kénszegény szabvány tartalmazza.

keringető szivattyú

Elektronikus szivattyú, amely a fűtővizet szállítja a fűtőtestekhez vagy a padlófűtéshez. Az elektronikus keringetőszivattyú előírás.

keverőrendszer

Az a mechanikus építőelem egy égő  mellső részében, amely biztosítja a tüzelőanyag és az égéslevegő  optimális keverékének létrehozását.

keverőszelep

Egy szelep segítségével történik meg a meleg- és a hidegvíz összekeverése és a keverék hőmérséklet vezérlése.

kijelző

Digitális kijelző  egy szabályzókészüléken. Általában LCD (Liquid Crystal Display – folyadékkristályos kijelző ) egységet alkalmaznak az információk különösen jó és teljeskörű megjelenítése érdekében.

kompresszor

A hőszivattyúban lévő kompresszor  nyomás alá helyezi a hőközlő közeget. Ezzel érhető el a fűtési feladatokhoz szükséges hőmérsékletszint.

kondenzációs hő

A füstgázból nyert járulékos hő. A füstgázok lehűlésekor kondenzáció következik be, így további hő szabadul fel. Földgáz esetében ez az energiapotenciál – fűtőértékre vonatkoztatva – mintegy 11 százalék, pb-gáznál kereken 9 és fűtőolajnál 7 %.

kondenzációs rendszer

A kondenzációs kazánok a magánháztartások fűtéstechnikájának a csúcsát jelentik – magas energiakihasználás, csekély károsanyag -kibocsátás, mégis értékarányos beszerzési költség és sokszorosan bevált technológia jellemzi. A kondenzációs kazánok hőleadásukat a külső hőmérséklet függvényében, a hőigény alapján szabályozzák és azt a füstgázhőt is hasznosítják, mely más rendszereknél az füstgázelvezetőn keresztül veszendőbe megy. Ennek során a kond. kazánban kondenzvíz keletkezik. Ezért a beépítésre kerülő hőcserélő -anyagok korrózióállóak. Az ilyen kond. rendszerek hatékonysága gyakorlatilag elérte az elméleti maximumot – megvalósul a tüzelőanyag optimális kihasználása.

kondenzációs technika

Azt a hőmennyiséget adja meg, amely egy köbméter (normálállapotú) gáz vagy egy kilogramm fűtőolaj maradéktalan elégetése során felszabadul, amikor az égés során keletkező víz folyékony állapotú. Megadása kWh/m3 vagy kWh/kg mértékegységben történik, jelölése röviden égéshő Hs.

kondenzátor

A kondenzátor  a hőszivattyún belül található hőcserélő . A hőközlő folyadék leadja energiáját a fűtési rendszernek és folyadékká válik.

kondenzátum

Ha a füstgáz egy meghatározott hőmérséklettartomány alá hűl, a benne lévő gőzből kondenzvíz lesz. Az ezen átalakuláskor keletkező energia – a kondenzációs hő  – felhasználható.

konvekció

Áramló közeg (levegő, víz, égéskor keletkező gázok) segítségével létrejövő energia-továbbítás. Ezt a fogalmat nagyon gyakran alkalmazzák fűtőtestekkel összefüggésben. A helyiséglevegő a fűtőtest felülete mentén áramlik. Ezen áramlás során hőenergia adódik át.

Up