Please select a page template in page properties.

Szakszavak lexikon. Hőtechnika egyszerűen.

Fűtésről minden. A-tól Z-ig

 

Fűtés témában jónéhány elmagyarázandó fogalom akad. Itt minden lényegest megtalál. ABC-sorrendbe rendezve.

előremenő hőmérséklet

Az a fűtővíz hőmérséklet, mellyel a víz a fűtőtesthez érkezik. Általában fűtőtestes fűtésnél az előremenő hőmérséklet  (akár) 70 °C (padlófűtésnél 40 °C-ig). A hőmérséklet azonban csak hideg külső hőmérsékletnél ilyen magas. Amikor emelkedik a külső hőmérséklet, csökken az előremenő hőmérséklet .

elpárologtató

Egy hőszivattyún belüli hőcserélő . Elpárologtatja a hőközlő közeget a hőforrásból felvett energia segítségével.

emisszió

Gyűjtőfogalom a környezetet terhelő károsanyagokra, melyek a tüzeléstechnika átgondolt, folyamatos továbbfejlesztése révén – a Weishaupt az égők piacán világvezető – a minimumra csökkenthetők. Különösen a nitrogénoxid -emissziók (a savas eső egyik okozója) nagysága csökkent drasztikusan az elmúlt években.

energia tartalékok

Megkülönböztetünk egyrészről véges energiaforrásokat, melyek számunkra csak korlátozottan állnak rendelkezésre, mint az olaj vagy a gáz és ezért rendkívül takarékosan kell ezeket felhasználnunk, másrészről mindig megújuló energiaforrásokat, mint a Nap, a szél vagy a víz (megújuló energiák ). Ezek a tartalékok az idők során végzett rengeteg fejlesztés és kutatás ellenére – gazdaságosan alkalmazható módon és említésre méltó terjedelemben – energiaszükségletünk csak kis részét tudják fedezni.

energiahordozók

Tüzelőanyagként fűtőolajat, bioolajat, földgázt, pb-gázt, biogázt stb. használnak. Energiatartalmuk az eltüzelés során szabadul fel (tüzelőanyag).

energiamérleg

A bevezetett energia és az átadott, felhasznált energia viszonyának vizsgálata. Ennek segítségével lehetséges a felhasználás gazdaságosságáról véleményt alkotni.

energiaveszteség

A veszendőbe menő energia. A bevezetett és a kinyert (felhasznált) energia különbsége. A Weishaupt korszerű fűtési rendszerei az energiaveszteséget, a hatékony hőcserélők és a kiemelkedő minőségű hőszigetelések révén, a lehető legkisebbre csökkentették.

Up