Please select a page template in page properties.

Szakmai információ„Legionella elleni védelem hőszivattyúval“

Azon installatőröknek és tervezőknek, akik hőszivattyúk esetében vevőjüket a legionella elleni védelemről szeretnék informálni, a fűtési rendszer-specialista Weishaupt egy nagyon érdekes, 16 oldalas szakmai információt ajánl.

Az ivóvizes installációk és vízmelegítő berendezések higiéniáját a DIN EN 1988-200 és a DVGW Arbeitsblatt W 551 szabályozzák. Ezen előírások súlyponti témája a legionella elleni védekezés. Megkülönböztetünk kis- és nagy-berendezéseket.

Ebben a Weishaupt szakmai információban megtalálhatók a kis- és nagy-berendezésekhez tartozó különböző követelmények. Táblázat ad áttekintést a különböző követelmény-profilokhoz tartozó öt műszaki megoldásról, a fűtővíz és a használati melegvíz esetében. Alkalmasságukat valamint a várható üzemi és beruházási költségeket illetően értékelés is olvasható. Ezt követően az öt műszaki megoldás mindegyikéről részletes leírás következik, majd gyakorlati példák, valamint minta rendszerpéldák bizonyítják a leírtakat.

A „Legionellenschutz mit Weishaupt Wärmepumpen“ „Legionellavédelem Weishaupt hőszivattyúkkal" c. szakmai információ online (PDF formátumban) a Weishaupt Partnerportal-on áll rendelkezésre. A nyomtatott kiadványt meg lehet rendelni a Weishaupt Hőtechnikai Kft. 2051 Biatorbágy, Budai u.6. , info@weishaupt.hu címen.

Up