Please select a page template in page properties.

PLN LowNOx-gázégő (2.500 kW-ig)

Mindenütt, ahol követelmény a legalacsonyabb emissziós érték, ott az új PLN-égőgeneráció a megoldás. A PLN a Premix-LowNOx megjelölése – egy olyan rendszer, amely kombinálja az előkeverést és a felületi égést.

Ezen tüzelési mód egyik legfontosabb előnye az, hogy a kereskedelemben járatos kazánok mellett, a lényegesen kisebb geometriájú tűztereken is alkalmazható.

A felületi égésnél döntő jelentőségű a homogén gáz/levegő-keverék. Ezért ez az égő egy teljesen új fejlesztésű keverőrendszert kapott. Jellemzője a szétválasztott gáz/levegő-vezetés, mely csak az égőcsőben egyesíti a két közeget.

A nyomás alatt álló gáz/levegő-keverék áthalad a sűrűszövésű fémszöveten és elég annak felületén. Az így létrejövő, 1200°C alatti lánghőmérsékletű lángszőnyeg gátolja a termikus nitrogénoxid-képződést. Így a 30 mg/kWh alatti NOx-érték már 2.500 kW-ig terjedő teljesítménytartományban, teljes realitás.

A PLN-tüzelőberendezések - a szabályozási tartományt tekintve - a ventilátoros gázégőkkel azonos szinten állnak. A Weishaupt W-FM 50, W-FM 100 és W-FM 200 tüzelésvezérlők elektronikus gáz/levegő-arányszabályzásával akár az 1: 7 teljesítményszabályzási tartomány is lehetséges.

Up