ungarn hu Szerviz Fontos fogalmak gyűjteménye

Fontos fogalmak gyűjteménye

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
Káros anyagok

A környezetet szennyező füstgázok (lásd: Kibocsátások).

Kénszegény EL fűtőolaj

Nagyértékű, az olajfinomítás során keletkező termék. A nagyon hígfolyós tüzelőanyag, mely szénhidrogénekből áll, kéntartalma nem haladja meg a 50 mg/kg értéket. A tüzelőanyag minőségére vonatkozó minimális követelmények a DIN 51603-EL-1-schwefelarm (kénszegény EL olaj) szabványban találhatók meg.

Keringtető szivattyú

Elektromos vízszivattyúk, melyek a fűtővizet a fűtőtestekhez vagy a padlófűtéshez szállítják.

Keverőrendszer

Az égők (tüzelőberendezések) elülső részében található olyan mechanikus szerkezeti egységek, amelyek a tüzelőanyag és az égési levegő keverékének optimális előkészítését biztosítják.

Keverőszelep

Ezen szelep segítségével történik a melegvíz és a hidegvíz összevezetése és a (megkívánt) keverési hőmérsékletre való szabályozása.

Kibocsátások (emissziók)

Azon környezetterhelő káros anyagokra vonatkozó gyűjtőfogalom, amelynek mennyisége az égő/tüzelés-technikában folyó következetes továbbfejlesztés révén - a világon a Weishaupt a piacvezető az égők területén - minimálisra csökkenthető. Különösön a nitrogénoxidok (a savas esők egyik fő okozója) kibocsátásának mértékét sikerült drasztikusan mérsékelni az elmúlt években. A régebbi fűtési rendszerek még zavartalan és ellenőrzött üzem esetén sem képesek feladataikat a mai lehetőségeknek megfelelő szinten ellátni.

Kihülési veszteség

A kihűlési veszteség nem hasznosított energia. Kihűlési veszteség akkor keletkezik, ha egy égő lekapcsolásakor a kazán, a benne lévő hőt az égéstermék elvezetőn keresztül leadja. Az égéstermék elvezető rendszerben vagy az égő égéslevegő rendszerében elhelyezett speciális csappantyúk ezt jelentősen lecsökkenthetik és ezzel a hatékonyságot tovább növelik

Kijelző

A szabályzókészüléken található digitális kijelző. Általában LCD-kijelzőket (Liquid Crystal Display - folyadékkristályos kijelző) használnak az információs szövegek jól olvasható és a lehető legtöbb információt tartalmazó megjelenítése érdekében.

Kondenzációs hő

A füstgázból nyerhető járulékos hő. A füstgáz lehűlésekor kondenzáció alakul ki, melynek révén járulékos energia szabadul fel. A járulékos potenciális energia földgáz esetén – a fűtőértékre vonatkoztatva – mintegy 11 százalék, PB-gáznál kereken 9 százalék, fűtőolaj esetén pedig 7 százalék.

Kondenzációs rendszer

A magánháztartások számára a kondenzációs kazánok jelentik a fűtéstechnika csúcsát – nagyfokú energia-kihasználás, alacsony károsanyag-kibocsátás, ennek ellenére teljesen elfogadható beszerzési költségek és a legjobban bevált technológia jellemzi őket. A kondenzációs kazánok a tényleges hőszükséglet függvényében, a külső hőmérséklet figyelembevételével szabályozzák leadott hőjüket, továbbá azt a füstgázhőt is hasznosítják, amely más rendszereknél a kéményen keresztül megy veszendőbe. A füstgáz hasznosítása során a kondenzációs kazánban kondenzvíz keletkezik. A beépített hőcserélő ezért korrózióálló anyagból készül. Az ilyen kondenzációs rendszerek hatékonysága gyakorlatilag eléri az elméletileg lehetséges maximumot – a tüzelőanyag hasznosítása optimális mértékű.

Kondenzvíz

Ha a füstgáz egy meghatározott hőmérsékleti küszöbérték alá hűl le, a benne lévő gőz kondenzvízként lecsapódik, kiválik. Az ezen átalakulás során keletkező energia - a kondenzációs hő - hasznosítható.

Konvekció

Az energiának valamilyen mozgó közeg (levegő, víz, égés során keletkező gázok) által történő továbbítása. Ezt a fogalmat nagyon gyakran alkalmazzák fűtőtestekkel összefüggésben. A helyiségben lévő levegő a meleg fűtőtestfelület mentén mozog, és ezen áramlás révén zajlik le a hőenergia átvitele.

Weishaupt szakcéget keres az
Ön közelében?

Itt talál Weishaupt szakcéget
Keresés

Személyes tanácsadást kér Weishaupt szakembertől?