ungarn hu Szerviz Fontos fogalmak gyűjteménye

Fontos fogalmak gyűjteménye

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
Égéshő

Azt a hőmennyiséget adja meg, amely 1 m3 (normál állapotú) gáz vagy 1 kg fűtőolaj tökéletes égésénél felszabadul, ha az égés során keletkező víz folyékony halmazállapotban marad. Mértékegysége kWh/m3 vagy kWh/kg, rövidítése Hf.

Égési gázok

Olyan termékek, amik tüzelőanyagnak égési levegő jelenlétében történő elégetésekor keletkeznek. Az égés során legnagyobb részben széndioxid (CO2) és vízgőz keletkezik.

Égéslevegő

Az égési levegő 21% oxigént tartalmaz, amelyre bármilyen égéshez szükség van. A levegőben ezenkívül 78% kötött nitrogén is található. 1 m3 gáz vagy 1 liter fűtőolaj elégetéséhez mintegy 10 m3 levegő szükséges.

Égéstermék veszteség

Az égéstermék veszteségek az adott tüzelőanyag (pl. fűtőolaj vagy földgáz) nem felhasznált energiáját jelentik. Ha a füstgáz nagyon magas hőmérsékleten, kihasználatlanul távozik a kéményen keresztül, akkor égéstermék veszteségről beszélünk. Az égéstermék hőmérsékletének illetve maradék energiájának kihasználásához alkalmazhatjuk az alacsonyhőmérsékletű rendszert vagy még inkább a kondenzációs kazánt vagy a kondenzációs rendszert.

Égő

A fűtési rendszer legfontosabb része. Az égő v. tüzelőberendezés levegővel összekeverve égeti el a tüzelőanyagot, így termelve hőt. Tüzelőanyagként rendszerint fűtőolajat vagy gázt használnak. Az égés vezérlésénél alkalmazott korszerű műszaki fejlesztések minimálisra csökkentették az égés során keletkező károsanyag emissziót és jelentősen növelték a hőkihasználást.

Égőmotor

Az elektromos energiával hajtott égőmotor forgatja a ventilátor járókerekét, amelynek feladata a levegő biztosítása az égéshez. Olajégő esetén még egy olajszivattyút is hajt az égőmotor. A Weishaupt ennek a fontos szerkezeti egységnek a minőségéért is saját minőségjelzéssel kezeskedik – a villanymotorokat évtizedek óta saját maga gyártja a legkiválóbb minőségben, a mindenkori hatékonysági előírásoknál jobb tulajdonságokkal.

Előremenő hőmérséklet

A fűtővíz azon hőmérséklete, mellyel a fűtőtesthez jut. Ez általában fűtőtestes fűtésnél  70 fok Celsius (padlófűtéseknél ca. 40 fok). A hőmérséklet értékének azonban csak alacsony külső hőmérsékletnél kell ilyen magasnak lennie. Ha a külső hőmérséklet növekszik, az előremenő hőmérséklet csökken.

Energia-tartalékok

Különbséget teszünk egyrészt a számunkra csak korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló és ezért rendkívül takarékosan fogyasztandó, véges energiaforrások - ilyen az olaj vagy a gáz - másrészt az állandóan megújuló energiaforrások, például a Nap, a szél vagy a vízerő (lásd: Megújuló energiák) között. Ezen utóbbi források, a hasznosításuk területén elért komoly előrelépések ellenére is, hosszú távon - gazdaságosnak tekinthető módon és említésre méltó volumenben - csak kis hányadát képesek fedezni energiaszükségletünknek.

Energiahordozók

A tüzelőanyagként használt fűtőolajat, bioolajat, természetes földgázt, PB-gázt, biogázt nevezik így. Energiatartalmuk az elégetésük során szabadul fel (lásd: Tüzelőanyagok).

Energiamérleg

A bevezetett energia aránya az elvezetett és hasznosított energiához viszonyítva. Ennek segítségével lehet szakvéleményt adni a gazdaságos hasznosításról.

Energiaveszteség

Az az energia, amely veszendőbe megy. A fűtési rendszerbe bevezetett energia és az ebből elvezetett (hasznosított) energia közötti különbséget tekintik energiaveszteségnek. A Weishaupt gyártmányú korszerű fűtési rendszerek hatékony hőcserélők és kiváló hőszigetelések alkalmazásával minimálisra csökkentik az energiaveszteségeket.

Weishaupt szakcéget keres az
Ön közelében?

Itt talál Weishaupt szakcéget
Keresés

Személyes tanácsadást kér Weishaupt szakembertől?